सर्व्हर यादी | न्यू वर्ल्ड विकी | फॅन्डम, सर्व न्यू वर्ल्ड सर्व्हर ऑक्टोबर 2022 – न्यू वर्ल्ड गाईड – आयजीएन

सर्व परस्पर नकाशे आणि स्थाने

नवीन जग आहे सर्व्हर पाच प्रदेशांमध्येः उत्तर अमेरिका पूर्व, उत्तर अमेरिका वेस्ट, मध्य युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण अमेरिका. प्रत्येक प्रदेशातील सर्व्हर चाचणी टप्प्यात भिन्न आहेत.

सर्व्हर यादी

नवीन जग आहे सर्व्हर पाच प्रदेशांमध्येः उत्तर अमेरिका पूर्व, उत्तर अमेरिका वेस्ट, मध्य युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण अमेरिका. प्रत्येक प्रदेशातील सर्व्हर चाचणी टप्प्यात भिन्न आहेत.

सर्व्हर लाँच करा []

सर्व्हर प्रदेश जागतिक सेट नोट्स
अझ्टलान एनए पूर्व अर्काडिया झेटा
कॅन्टहर एनए पूर्व अर्काडिया झेटा
थिमिस्कीरा एनए पूर्व अर्काडिया झेटा
टोपन एनए पूर्व अर्काडिया झेटा
यॅक्सचे एनए पूर्व अर्काडिया झेटा
क्रोसिलिया एनए पूर्व आर्केडिया एटा
लोकुटा एनए पूर्व आर्केडिया एटा
उद्या आर्केडिया एटा
वल्हल्ला एनए पूर्व आर्केडिया एटा
Xblba एनए पूर्व आर्केडिया एटा
अ‍ॅडलिव्हन एनए पूर्व अर्काडिया थेटा
फ्रिसलँडिया अर्काडिया थेटा
के पाचा एनए पूर्व अर्काडिया थेटा
LOLOOI एनए पूर्व अर्काडिया थेटा
मिंडा एनए पूर्व अर्काडिया थेटा
कॅल्नोगोर एनए पूर्व आर्केडिया म्यू
डोमिनोरा एनए पूर्व आर्केडिया म्यू
Ensipe एनए पूर्व आर्केडिया म्यू
Mictlan एनए पूर्व आर्केडिया म्यू
पायरलिस एनए पूर्व आर्केडिया म्यू
ईडन एनए पूर्व
मराम्मा एनए पूर्व आर्केडिया नु
Ute-yomigo एनए पूर्व आर्केडिया नु
अर्गडेनेल एनए पूर्व आर्केडिया इलेव्हन
बेबिलरी एनए पूर्व आर्केडिया इलेव्हन
बरतारिया एनए पूर्व आर्केडिया इलेव्हन
हानन पाचा एनए पूर्व आर्केडिया इलेव्हन
एनए पूर्व आर्केडिया इलेव्हन
सिल्हा एनए पूर्व आर्केडिया रो ईएस/एन
दुगुआंग एनए पूर्व आर्केडिया ची
फालियास एनए पूर्व आर्केडिया ची
मोरियाई एनए पूर्व आर्केडिया ची
ओसियाना एनए पूर्व आर्केडिया ची
शेरिया एनए पूर्व आर्केडिया ची
हेलिओपोलिस एनए पूर्व अर्काडिया पीएसआय
नॉरम्बेगा एनए पूर्व अर्काडिया पीएसआय
रुच एनए पूर्व अर्काडिया पीएसआय
ट्रिटोनिस एनए पूर्व अर्काडिया पीएसआय
Ys एनए पूर्व अर्काडिया पीएसआय
अटवाटाबार एनए पूर्व अर्काडिया ओमेगा
ओगीजिया एनए पूर्व अर्काडिया ओमेगा
रॉयलो एनए पूर्व अर्काडिया ओमेगा
Tlalocan एनए पूर्व अर्काडिया ओमेगा
एनए पूर्व अर्काडिया ओमेगा
नून्ने चाहा एनए पूर्व आर्केडिया अल्ट्रा
पह्रुली एनए पूर्व आर्केडिया अल्ट्रा
PLEROMA एनए पूर्व आर्केडिया अल्ट्रा
एनए पूर्व आर्केडिया अल्ट्रा
विंगॉल्फ एनए पूर्व आर्केडिया अल्ट्रा
अर्निवकिया एनए पूर्व अर्काडिया फरमा
Orun एनए पूर्व अर्काडिया फरमा
टाकमागहार एनए पूर्व अर्काडिया फरमा
ओरोफेना आर्केडिया ऑमिक्रॉन
ऑलिंपस एनए पूर्व अर्काडिया लंबडा
शेरिया एनए पूर्व आर्केडिया ची
कॅमलोट एनए वेस्ट वेस्टरनेस झेटा
क्षीरा सागारा एनए वेस्ट वेस्टरनेस झेटा
लिननुन्राटा एनए वेस्ट वेस्टरनेस झेटा
मुलिटेफाओ एनए वेस्ट
TTOLEMAIS एनए वेस्ट वेस्टरनेस झेटा
सेलेडॉन एनए वेस्ट वेस्टरनेस एटा
नेनो कुणी एनए वेस्ट
युकू पाचा एनए वेस्ट वेस्टरनेस एटा
एल डोराडो एनए वेस्ट वेस्टरनेस थेटा
निडावेलिर एनए वेस्ट वेस्टरनेस थेटा
वरुकाशा एनए वेस्ट वेस्टरनेस थेटा
औकुमिया एनए वेस्ट वेस्टरनेस नु
क्रोनोमो एनए वेस्ट वेस्टरनेस नु
मॅग मेल एनए वेस्ट वेस्टरनेस नु
प्लँकता एनए वेस्ट वेस्टरनेस नु
रियालारो एनए वेस्ट वेस्टरनेस नु
फेरी एनए वेस्ट वेस्टरनेस इलेव्हन
सारगल्ला एनए वेस्ट वेस्टरनेस इलेव्हन
Theleme एनए वेस्ट वेस्टरनेस इलेव्हन
Tlillan-tlapallan एनए वेस्ट वेस्टरनेस इलेव्हन
Yggdrasil एनए वेस्ट वेस्टरनेस इलेव्हन
लिलिपट एनए वेस्ट वेस्टरनेस रो ईएस/एन
असगार्ड मध्य युरोप वानाहिम झेटा
दुट मध्य युरोप वानाहिम झेटा
युरीथिया मध्य युरोप वानाहिम झेटा
फिनियास मध्य युरोप वानाहिम झेटा
हेडिस मध्य युरोप वानाहिम झेटा
Abaton मध्य युरोप वानाहिम एटा
एकेरा मध्य युरोप वानाहिम एटा
गौनेस मध्य युरोप वानाहिम एटा
हेलहिम मध्य युरोप वानाहिम एटा
हार्मोनिया मध्य युरोप वानाहिम थेटा
अ‍ॅलिस्टर मध्य युरोप वानाहिम मु
फे मध्य युरोप वानाहिम मु
स्लावना मध्य युरोप वानाहिम मु
तुपिया मध्य युरोप वानाहिम मु
अल्ब्राका मध्य युरोप वानाहिम नु डी/एन
एलिसियम मध्य युरोप वानाहिम नु डी/एन
गांझिर मध्य युरोप वानाहिम नु डी/एन
LEARAD मध्य युरोप वानाहिम नु डी/एन
सिल्पियम मध्य युरोप वानाहिम नु डी/एन
उथगार्ड मध्य युरोप वानाहिम नु डी/एन
अँटिला वानाहिम रो डी/एन
रेवेनल मध्य युरोप डी/एन
स्टायक्स मध्य युरोप वानाहिम रो डी/एन
N न्विन मध्य युरोप WANAHEIM XI
हायपरबोरिया मध्य युरोप WANAHEIM XI
रोकाबर्रा मध्य युरोप WANAHEIM XI
सनोर WANAHEIM XI
झर्झुरा मध्य युरोप WANAHEIM XI
एमेंटि मध्य युरोप वानाहिम ताऊ
ग्लेन कॅगी मध्य युरोप वानाहिम ताऊ
पेनगलाई मध्य युरोप वानाहिम ताऊ
साईना मध्य युरोप वानाहिम ताऊ
उर्दार्ब्रुन मध्य युरोप
अल्फाइम मध्य युरोप
सबा मध्य युरोप वानाहिम फि
वॅनोला मध्य युरोप वानाहिम फि
बखु मध्य युरोप वानाहिम ओमेगा Fr/en
Ife मध्य युरोप वानाहिम ओमेगा Fr/en
Lyonesse Fr/en
मेलिंडे मध्य युरोप वानाहिम ओमेगा Fr/en
एनवायएसए वानाहिम ओमेगा Fr/en
बाल्टिया मध्य युरोप वानाहिम अल्ट्रा
नरक मध्य युरोप वानाहिम अल्ट्रा
मुसेलहाइम मध्य युरोप वानाहिम अल्ट्रा
Thule मध्य युरोप
तीर ना नोग मध्य युरोप वानाहिम अल्ट्रा
बॅरी मध्य युरोप WANAHEIM FIRMA
इडाव्होल WANAHEIM FIRMA
रुनेबर्ग मध्य युरोप WANAHEIM FIRMA
मुरियस मध्य युरोप WANAHEIM FIRMA
नॅक्सोस मध्य युरोप WANAHEIM FIRMA
बायफ्रॉस्ट मध्य युरोप वानाहिम ऑमिक्रॉन
आयकारिया मध्य युरोप वानाहिम ऑमिक्रॉन
एनएव्ही मध्य युरोप वानाहिम ऑमिक्रॉन
निफल्हेम मध्य युरोप वानाहिम ऑमिक्रॉन
तंजे मध्य युरोप वानाहिम ऑमिक्रॉन
बेंगोडी मध्य युरोप WANAHEIM लंबडा ईएस/एन
कोर मध्य युरोप WANAHEIM लंबडा ईएस/एन
बेन्सेलेम मध्य युरोप वानाहिम सिग्मा
इरोको मध्य युरोप वानाहिम सिग्मा
केतुमाटी मध्य युरोप वानाहिम सिग्मा
मिडगार्ड मध्य युरोप वानाहिम सिग्मा
उना-बार मध्य युरोप वानाहिम सिग्मा
कारकर मध्य युरोप वानाहिम कप्पा पीएल/एन
जोटुनहेम मध्य युरोप वानाहिम रेडियल ते/एन
Caer sidi मध्य युरोप वानाहिम टेरा
इश्तकर मध्य युरोप वानाहिम टेरा
मेटसोला वानाहिम टेरा
अदीरी ऑस्ट्रेलिया पंगाया झेटा
बरकू ऑस्ट्रेलिया पंगाया झेटा
दुझाक ऑस्ट्रेलिया पंगाया झेटा
ऑस्ट्रेलिया पंगाईया एटा
एरिडु ऑस्ट्रेलिया पंगाईया एटा
यमा ऑस्ट्रेलिया
बार्झाक ऑस्ट्रेलिया पंगाई थेटा
ह्सुआन ऑस्ट्रेलिया पंगाई थेटा
झारा ऑस्ट्रेलिया पंगाई थेटा
बुझोउ ऑस्ट्रेलिया पंगाया म्यू
यूटोपिया ऑस्ट्रेलिया पंगाया म्यू
अल्बूर दक्षिण अमेरिका निबिरू झेटा
Eugea दक्षिण अमेरिका निबिरू झेटा
कुक्कू दक्षिण अमेरिका निबिरू झेटा
नमू दक्षिण अमेरिका निबिरू झेटा
एपीएसयू दक्षिण अमेरिका निबिरू एटा
किगल दक्षिण अमेरिका निबिरू एटा
निरया दक्षिण अमेरिका निबिरू एटा
अलाटिर दक्षिण अमेरिका निबिरू थेटा
अटलांटिस दक्षिण अमेरिका निबिरू थेटा
हबर दक्षिण अमेरिका निबिरू थेटा
इर्कल्ला दक्षिण अमेरिका निबिरू म्यू ईएस/एन
स्वारगा दक्षिण अमेरिका निबिरू म्यू ईएस/एन
ट्यूमा दक्षिण अमेरिका ईएस/एन
अरली दक्षिण अमेरिका निबिरू इले
कुन्लुन दक्षिण अमेरिका निबिरू इले
लियुशा दक्षिण अमेरिका निबिरू इले
Modun दक्षिण अमेरिका निबिरू इले
तमाग दक्षिण अमेरिका निबिरू इले
अरट्टा दक्षिण अमेरिका निबिरू रो
जिआन्मू दक्षिण अमेरिका निबिरू रो
Kitezh दक्षिण अमेरिका निबिरू रो
निबिरू रो
दिलमन दक्षिण अमेरिका निबिरू ताऊ
लंका दक्षिण अमेरिका निबिरू ताऊ
नरक दक्षिण अमेरिका निबिरू ताऊ
दुन्नू दक्षिण अमेरिका निबीरू फि

जागतिक सेट []

प्रत्येक सर्व्हरसाठी सेट केलेले जग सर्व्हरच्या गटाचे सूचित करते जे लोक दिलेल्या बिंदूच्या पलीकडे लोकसंख्या कमी झाल्यास विलीन होऊ शकते. प्रत्येक जगाच्या सेटमध्ये फक्त एकच पात्र तयार केले जाऊ शकते.

बाह्य दुवे []

ऑक्टोबर 2022 मध्ये सर्व नवीन जागतिक सर्व्हर

एटर्नम

न्यू वर्ल्ड सर्व्हर पाच वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये आधारित आहेत: यूएस वेस्ट, यूएस पूर्व, एसए पूर्व, ईयू मध्य आणि एपी दक्षिणपूर्व. प्रत्येक प्रदेशातील सर्व्हर देखील विशिष्ट जागतिक संचाचे आहेत; आवश्यक असल्यास त्याच संचाचे सर्व्हर भविष्यात विलीन केले जाऊ शकतात.

ब्रिमस्टोन सँड्स अपडेटच्या लाँचसाठी अनेक नवीन सर्व्हर ऑनलाइन आणले गेले आहेत. कृपया लक्षात घ्या की हे 2022 मध्ये नंतर फ्रेश स्टार्ट वर्ल्ड्स लाँचिंगपासून वेगळे आहेत.

११:30० दुपारी ११ :: 30० च्या आधी खाते तयार करणारे खेळाडू 14, 2022 मध्ये कमीतकमी दोन विनामूल्य सर्व्हर ट्रान्सफर टोकन असतील. न्यू वर्ल्डमध्ये सर्व्हर कसे हस्तांतरित करावे ते येथे आहे!

ऑक्टोबर 2022 मध्ये सर्व न्यू वर्ल्ड सर्व्हर

खाली आपल्याला एक यादी सापडेल सर्व न्यू वर्ल्ड सर्व्हर सध्या 18 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत राहतात. कृपया लक्षात घ्या की ही यादी स्वयंचलितपणे अद्यतनित केली जात नाही आणि म्हणूनच सर्वात अलीकडील माहिती प्रतिबिंबित करू शकत नाही.

वर्ण हस्तांतरण आणि निर्मिती सर्वाधिक लोकसंख्या सर्व्हरमध्ये अक्षम केली आहे, खाली लॉक म्हणून दर्शविली आहे .
अधिकृत सर्व्हर हीटमॅपकडून रांग जोखीम माहिती प्राप्त केली गेली आहे.

नवीन जागतिक नवीन सर्व्हर

नवीनतम अद्यतनासह लाँच केलेले नवीन सर्व्हर एका स्टारसह चिन्हांकित केले आहेत ! 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी फ्रिसलँडिया (यूएस पूर्व) आणि निलफाइम (ईयू सेंट्रल) देखील नवीन सर्व्हर आहेत.

यूएस वेस्ट न्यू वर्ल्ड सर्व्हर

सर्व्हर नाव जागतिक सेट उघडा? रांग जोखीम
औकुमिया वेस्टरनेस झेटा उघडा निम्न
कॅमलोट वेस्टरनेस म्यू उघडा नवीन सर्व्हर
एल डोराडो वेस्टरनेस थेटा लॉक उच्च
Yggdrasil वेस्टरनेस इलेव्हन लॉक उच्च

यूएस ईस्ट न्यू वर्ल्ड सर्व्हर

सर्व्हर नाव जागतिक सेट उघडा? रांग जोखीम
बरतारिया आर्केडिया इलेव्हन उघडा नवीन सर्व्हर
स्टीलचा किल्ला आर्केडिया इलेव्हन लॉक उच्च
अर्काडिया झेटा लॉक मध्यम
फ्रिसलँडिया आर्केडिया एटा उघडा नवीन सर्व्हर
हेलिओपोलिस आर्केडिया म्यू उघडा नवीन सर्व्हर
मराम्मा आर्केडिया नु लॉक उच्च
ऑलिंपस अर्काडिया झेटा लॉक मध्यम
ओरोफेना आर्केडिया ऑमिक्रॉन लॉक उच्च
थिमिस्कीरा अर्काडिया झेटा उघडा निम्न
वल्हल्ला आर्केडिया एटा लॉक उच्च

युरोप न्यू वर्ल्ड सर्व्हर

सर्व्हर नाव जागतिक सेट इंग्रजी उघडा? रांग जोखीम
आरयू वानाहिम ची जर्मन लॉक उच्च
Abaton वानाहिम एटा लॉक उच्च
अल्ब्राका वानाहिम थेटा उघडा नवीन सर्व्हर
असगार्ड वानाहिम झेटा लॉक निम्न
बॅरी WANAHEIM FIRMA लॉक उच्च
Caer sidi वानाहिम झेटा लॉक
कोरडे झाड WANAHEIM समिट लॉक उच्च
फे वानाहिम झेटा उघडा उच्च
निफल्हेम वानाहिम झेटा उघडा नवीन सर्व्हर
एनवायएसए फ्रेंच लॉक उच्च
टार्टारस वानाहिम कोअर जर्मन लॉक उच्च
वानाहिम ओमेगा फ्रेंच उघडा
तीर ना नोग वानाहिम झेटा उघडा मध्यम
तुपिया वानाहिम कोअर जर्मन नवीन सर्व्हर

सा ईस्ट न्यू वर्ल्ड सर्व्हर

सर्व्हर नाव जागतिक सेट उघडा?
एपीएसयू निबीरू फि नवीन सर्व्हर
अटलांटिस निबिरू झेटा मध्यम
देव्हलोका निबीरू फि लॉक उच्च
लंका निबिरू झेटा उघडा निम्न

एपी आग्नेय न्यू वर्ल्ड सर्व्हर

सर्व्हर नाव जागतिक सेट उघडा?
आगार्थ पंगाईया एटा उघडा नवीन सर्व्हर
डेलोस पंगाई नु लॉक उच्च
एरिडु पंगाया झेटा उघडा